Problemet

Vad är problemet i svensk hälso- och sjukvård?

Svensk sjukvård är i många stycken i världsklass, men det finns också problem, utmaningar och framför allt en förbättringspotential som jag vill arbeta för att förverkliga.


Trots att Sverige, i en internationell jämförelse, har relativt sett gott om ekonomiska resurser och många medarbetare så producerar vi mindre vård (färre besök och färre vårdtillfällen och vårddagar) än egentligen alla andra jämförbara länder. Dessutom har vi problem med tillgänglighet och kontinuitet i vård.


Samtidigt upplever de som arbetar i vården att de är för få, att de inte räcker till, att arbetsmiljön är dålig och att de får ägna för mycket tid åt saker som de inte borde lägga så mycket tid på.


Problemet är att vi har en dysfunktionell organisation som inte bara leder till ökad administration och överorganisering utan också till brister i kvaliteten. För mycket av tiden i vården går åt till att jaga de


miljoner som tycks saknas istället för att fundera över hur vi använder alla miljarder som vi faktiskt har. För många väljer att fokusera på problemen istället för att se till möjligheterna. För många väljer att lämna den dysfunktionella organisationen för att de inte finns ett utrymme att utveckla sig själv och sitt arbetslag.


Samtidigt som sjukvården alltid strävar efter att ligga i framkant på den medicinska utvecklingen med ny teknologi, nya behandlingsmetoder, nya läkemedel och ny kunskap så är sjukvården förvånansvärt trög när det handlar om att förändra sina arbetssätt, rutiner, organisationer och strukturer.


Allt för mycket av förändringsarbetet i vården har under de senaste decennierna fokuserat på förändringar på makronivå, sådant som regionpolitiker, tjänstemän och sjukhus- eller primärvårdsdirektörer kan påverka. Flytta, slå ihop, organisera om.


Ska vi lösa problemen måste vi skapa utrymme för utvecklingsarbete på mikronivån, på den enskilda vårdcentralen, vårdavdelningen, kliniken eller mottagningen och bemyndiga våra medarbetare att med professionellt stöd leda förbättringsarbetet med kvalitetsdriven verksamhetsutveckling.

Jonas Andersson   |   jonas@liberalerna.se   |   Twitter: @jonas_liberal