Lösningarna

Tre lösningar

I den här boken har jag valt att fokusera på tre områden för att försöka förbättra den organisation som jag kallar dysfunktionell. Det finns naturligtvis fler områden för förbättringar, men det går inte att gapa över allt på en gång och att ”bara” försöka lösa dessa tre problem är i sig en utmaning som heter duga.


Svensk hälso- och sjukvård saknar en viktig pusselbit för att den ska fungera bättre och ge människor ökad trygghet och tillgänglighet till vården och det är en primärvård med sina vårdcentraler. Vårdcentralerna är första linjens vård dit man nästan alltid ska vända sig först vid sjukdom eller ohälsa och ska stå för närhet, tillgänglighet och kontinuitet.


Den pusselbit som i sin tur fattas för att primärvården ska kunna leverera det vi önskar är specialister i allmänmedicin (allmänläkare) som kan fungera som Husläkare – där jag känner min läkare och där läkaren känner mig. Det behövs en reform för att alla ska ha en egen fast läkarkontakt och jag tror det är möjligt om vi bestämmer oss för att skapa rätt förutsättningar.


Vi bedriver också för mycket vård på våra stora akutsjukhus. Mycket av den vård som görs på akutsjukhusen behöver inte akutsjukhusets alla resurser. Det leder i sin tur till att akut vård och planerad vård, högspecialiserad vård och relativt enkel vård ska samsas om samma medarbetare, samma lokaler och samma resurser i någon som blir en dysfunktionell organisation.


Mer av den enkla och planerade vården kan med fördel flyttas ut till närsjukhus, specialistmottagningar och i vissa fall också till vårdcentralerna för att kunna tas om har där. Mindre vård på akutsjukhusen förbättrar tillgängligheten.


Den tredje lösningen handlar om att släppa loss personalen. Den finns en kraft och kompetens bland vårdens medarbetare som vi inte använder så som vi borde. Genom att flytta makten och befogenheterna längre ut i organisationen, ge tydligare uppdrag till varje resultatenhet, styra med tillit och minska på de centrala riktlinjerna för hur uppdraget ska utföras så kommer vi att åstadkomma förändring.

Jonas Andersson   |   jonas@liberalerna.se   |   Twitter: @jonas_liberal