Boken

Därför skriver jag en bok

Med många års erfarenhet av hälso- och sjukvårdspolitik så vet jag att sjukvårdsfrågor är för komplexa och komplicerade för att låta sig förklaras med några snabba one-liners på ett flygblad eller i en broschyr. Med många års erfarenhet av också valrörelser så har jag lärt mig att det fördjupande samtalet allt för sällan är närvarande.


Jag har ändå bestämt mig för att försöka bryta det mönstret för att lite mer på djupet försöka beskriva och förklara hur jag ser på sjukvårdens problem och utmaningar och lägga ett antal konkreta förslag till hur man ska kunna lösa dem. Jag hoppas självklart kunna påverka diskussionen i valrörelsen, men det jag skriver om har bäring också dagarna, månaderna och åren som kommer efter valet den 9 september.


Under min tid som sjukvårdspolitiker har kvalitetsfrågor varit i mitt fokus och genomsyrat mitt arbete. Det kändes därför naturligt att också skriva boken utifrån ett kvalitetsperspektiv, och ge boken titeln ”Sjukvård med kvalitet”.


Vi pratar rätt mycket om medicinsk kvalitet i svensk hälso- och sjukvård och det är ju det viktigaste. Hur duktiga är vi på att behandla olika sjukdomar? Vad blir resultatet för den patient som drabbas av en sjukdom?


Vi pratar ännu mer om den patientupplevda kvaliteten. Den kvalitet som patienten kanske har lättare att bedöma, och dit räknar jag service, bemötande, information, delaktighet och framför allt om tillgänglighet. Tillgänglighet till vårdcentralen, tillgänglighet till att få träffa en specialistläkare på sjukhusen och tillgängligheten till operation eller annan behandling på sjukhuset.


Däremot pratar vi alldeles för lite om den organisatoriska kvaliteten. Det är här jag menar att vi framför allt brister i svensk hälso- och sjukvård, och det är därför som boken har undertiteln ”-det är brist på organisation, inte pengar och personal”.


Jag hoppas med boken att både kunna påverka den sjukvårdspolitiska debatten i Västra Götalandsregionen och i Sverige, men jag hoppas också kunna få ett mandat att kunna genomföra de förändringar jag föreslår i praktiken under den kommande mandatperioden.


Vänersborg 2018-08-21


Jonas Andersson

Regionråd (L)

Västra Götalandsregionen

Jonas Andersson   |   jonas@liberalerna.se   |   Twitter: @jonas_liberal